Datum objave: 31.08.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Katedra za znanosti o rejah živali, Groblje 3, 1230 Domžale razpisuje prosto delovno mesto:  

RAZISKOVALEC – PROJEKTA EIP KROGOTOK HRANIL IN EIP INOVATIVNI SISTEMI (M/Ž)

 • Šifra DM: H017004 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra naziva: 0
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: H
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma od 1. 10. 2022 do 29. 11. 2023;
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 meseci

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer kmetijstvo – živinoreja ali agronomija 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer kmetijstvo – živinoreja ali agronomija 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smer kmetijstvo – živinoreja ali agronomija
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov (zaželeno angleščina in nemščina)
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti, sposobnosti samostojnega dela na strokovnih in znanstvenih člankih

Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem rokovanja z govedom, obnašanja goveda in managementa v čredah krav molznic.  

Opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri projektih Krozenje hranil, organske snovi, procesov in informacij v kmetijstvu (primer govedorejske kmetije) in inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje pridelave krme in optimalnih pogojev reje govedi
 • poglobljen študij (meta analiza) literature 
 • strokovno sodelovanje s partnerji v obeh projektih in z naročniki raziskovalnih nalog
 • izvajanje meritev: spremljanje kroženja hranil, prirastov travinja, mikroklime hleva, izpustov amonijaka in toplogrednih plinov v hlevu, izven hleva in na kmetijskih površinah
 • tehnična podpora in komunikacija z rejci
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • priprava strokovnih prispevkov in navodil za rejce krav molznic
 • sodelovanje pri oblikovanju spletne strani projekta
 • sodelovanje pri aktivnostih vezanih na komunikacijo in desiminacijo rezultatov projektov
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 14 dni od objave, in sicer od 31. 8. 2022 do 14. 9. 2022.  

Vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si.  

Kontaktna oseba na članici:

Mojca Dermastja, mojca.dermastja@bf.uni-lj.si, telefonska številka: 01 320 3801.