Datum objave: 05.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

UNIVERZA V LJUBLJANI je v skoraj 100. letih razvoja utrdila svoj položaj kot največja in najboljša znanstveno raziskovalna in akademska institucija v Sloveniji, saj ustvarja, razvija, nudi in uporablja svoje znanje in strokovnost za reševanje nekaterih poglavitnih družbenih, gospodarskih in drugih vprašanj.   V skrbi za osebni in profesionalni razvoj študentov in diplomantov bo v prihodnje okrepila razvoj dejavnosti kariernih centrov, zato iščemo prodorne, samoiniciativne, kreativne in pozitivno naravnane nove sodelavce z željo po spreminjanju stvari na bolje, tako pri posamezniku kot v družbi. Delo je dinamično in prijetno, nudi veliko izzivov in priložnosti za dokazovanje ter priložnosti za strokovni in osebni razvoj.   

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – karierni svetovalec  

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 9. 2023 oz. za čas trajanja projekta »Karierni centri Univerze v Ljubljani: opremljeni za karierno pot«
 • Poskusno delo: 3 mesece

  Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • zaželene delovne izkušnje na področju kariernega svetovanja, svetovalne dejavnosti, visokega šolstva, kadrovanja idr.,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • zaželene izkušnje na področju izvajanje kariernega svetovanja in organizacije dogodkov; - poznavanje aktualnih vprašanj na področju visokega šolstva, trga dela in zaposlovanja diplomantov ter drugih aktualnih vprašanj vezanih na podporne storitve študentov in alumnov; 
 • proaktivnost in samoiniciativnost; 
 • zelo dobro pisno in ustno komuniciranje; izkušnje in samostojnost pri pripravi različnih gradiv, potrebnih za komunikacijo (z internimi in zunanjimi javnostmi)
 • odlične medosebne spretnosti; 
 • zelo dobre predstavitvene veščine;
 • organizacijske sposobnosti in dobro upravljanje časa, sposobnost samostojnega načrtovanja in koordinacije različnih fizičnih in spletnih dogodkov 
 • informacijska pismenost, poznavanje različnih računalniških programskih paketov (MS Office), platform, interneta in uporabe družbenih medijev; 
 • sposobnost opravljanja različnih nalog pod pritiskom;
 • potrpežljivost, empatija, spodbujanje in razumevanje inkluzije in raznolikosti; 
 • sposobnost samostojnega dela in dela v skupini;
 • usmerjenost v doseganje zastavljenih ciljev in iskanje rešitev za odpravo morebitnih ovir;
 • pozitiven »can do« pristop do dela in sodelovanja,
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis delovnega mesta: 

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis: 

 • samostojno strateško načrtovanje, organizacija in izvedba strokovnih delavnic in drugih dogodkov: samostojna priprava in usklajevanje predlogov vsebin delavnic/dogodkov, priprava časovnice, priprava predlogov morebitnih zunanjih izvajalcev, priprava potrebne dokumentacije, priprava poročil in podobno in v sodelovanju z zunanjimi izvajalci;
 • samostojno načrtovanje, iskanje in priprava informacij o raznolikih kariernih priložnostih na področju zaposlovanja, podjetništva, mednarodne mobilnosti, štipendiranja, nadaljevanja študija idr.; - 
 • spodbujanje razvoja veščin vodenja karierne poti, pridobivanja veščin načrtovanja kariere v vseh življenjskih obdobjih in razvoja različnih splošnih in strokovno specifičnih kompetenc. 
 • pomoč študentom in diplomantom pri prepoznavanju in oceni njihovih vrednot, interesov, sposobnosti in spretnosti v povezavi z nadaljnjimi koraki v zvezi s prehodom v zaposlitev, nadaljevanjem študija in/ali dodatnim usposabljanjem;
 • samostojna priprava strokovnih in informativnih vsebin za splet, platformo in družbena omrežja, organizacija dogodkov in drugih aktivnosti;
 • samostojno načrtovanje, organiziranje in izvedba dogodkov in drugih aktivnosti za učinkovito povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci: organizacija kariernih dni, obiskov v realna delovna okolja, predstavitev delodajalcev idr.;
 • sodelovanje pri izvajanju aktivnosti za večjo prepoznavnost storitev za študente in alumne med študenti in zaposlenimi s ciljem po večji vključitvi/uporabi storitev;
 • sodelovanje pri grajenju odnosov z delodajalci in drugimi partnerji povezanimi z zaposlovalno politiko (delodajalci, Zavod za zaposlovanje, študentski servis, GZ, ...). Aktivno sodelovanje z delodajalci pri iskanju novih kadrov in informiranju o raznolikih profilih diplomantov Univerze v Ljubljani, skrb za dobro uporabniško izkušnjo, ohranjanje odnosov z njimi in pridobivanje novih delodajalcev; 
 • proaktivno sodelovanje (priprava predlogov ukrepov, izvedba, spremljanje) z akademskim in strokovnim osebjem ter študenti Univerze v Ljubljani pri vprašanjih zaposljivosti alumnov, prepoznavnosti storitev za študente in večjemu osveščanju o pomenu pravočasnega načrtovanja karierne poti; 
 • izvajanje druge podpore študentom glede na njihove osebne okoliščine in izvajanje drugih nalog v podporo razvoja storitev za študente (krepitev tutorstva, spodbujanje in razumevanje inkluzije in raznolikosti, duševno zdravje idr.); 
 • spremljanje novosti na strokovnem področju, izobraževanje in usposabljanje, pripravljanje predlogov izboljšav/nadgradnje storitev in jih v skladu z dogovorom uvaja pri svojem delu;
 • vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami dela; 
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami rektorata ter njenimi organi in delovnimi telesi, članicami Univerze v Ljubljani in drugimi zunanjimi institucijami;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred (1.670,94 EUR bruto).  

Rok za prijavo:  5. 9. 2022 –  12. 9. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si