Datum objave: 05.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: 
Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (m/ž) (šifra DM: J017104) v Znanstveno-raziskovalnem inštitutu na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska 2. stopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office;
 • poznavanje predpisov področja;
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

3. Poskusno delo: 3 mesece.  

4. Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju;
 • izvaja operativne naloge delovnega področja;
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis: 

 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja – projekti in programi ARRS, mladi raziskovalci;
 • vodenje obremenitev za raziskovalno delo za izračun plač in zaposlitev iz razisko-valnih sredstev in ažuriranje baze obremenitev ARRS;
 • izračun plana porabe materialnih sredstev in spremljanje namenske porabe pri shemi financiranja v okviru ARRS;
 • priprava in urejanje finančnih poročil za raziskovalne programe, temeljne in apli-kativne projekte, ciljne raziskovalne projekte ter mlade raziskovalce;
 • vodenje sintetične in analitične evidence po STM v programskem orodju za vo-denje projektov;
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju projektov Okvirnih programov EU po-dročja komunikacijskih aktivnosti npr; Noč raziskovalcev (koordinacija projekta in nadzor nad izvajanjem aktivnosti, priprava analiz za potrebe internega in zuna-njega poročanja);
 • sodelovanje pri načrtovanju drugih projektnih predlogov projektov domačih in tujih shem;
 • sodelovanje pri aktivnostih za promocijo in komuniciranje znanosti;
 • vodenje režijskih stroškov;
 • finančni obračuni in poročila za potrebe fakultete;
 • sodelovanje pri javnih razpisih;
 • evidenca sredstev za materialne stroške (za projekte ARRS, pogodbe, mlade razi-skovalce);
 • vodenje in koordinacija razpisov za raziskovalno opremo in poročanje o nakupih opreme;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovne-ga mesta po nalogu predpostavljenega.

5. Zaželene dodatne kompetence: odlično poznavanje programskega orodja Excel.  

6. Rok za prijavo: 3 dni, do 8. 9. 2022.   

7. Pričetek dela: 1. 11. 2022  

8. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (dokazilo o izobrazbi) naj kandidati/-ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si.  

9. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-pošta: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si