Datum objave: 05.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: Strokovni delavec VI (m/ž)  

 • Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OP96723
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J016037,
 • Tarifni razred: VI,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Predviden začetek dela: predvidoma 01.10.2022 
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • Delovne izkušnje: 1 leto,
 • Poskusno delo: 3 mesece. 

Pogoji za opravljanje dela: 

 • višja strokovna izobrazba ekonomske oziroma druge ustrezne smeri 
 • višješolska izobrazba (prejšnja) ekonomske oziroma druge ustrezne smeri

Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela 
 • izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela 
 • vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov 
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
 • arhiviranje dokumentacije
 • obveščanje in informiranje 
 • spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

Podrobnejši opis: 

 • opravljanje del in nalog v povezavi z založniško dejavnostjo UL FMF
 • kontiranje in knjiženje poslovnih dogodkov ter knjigovodskih listin
 • vodenje in kontroliranje pomožne knjige ter analitične evidence
 • usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo
 • sodelovanje pri pripravi podatkov za izvajanje letnega popisa ter zaključnega računa
 • izstavljanje in likvidiranje računov in zahtevkov
 • kontroliranje računov kupljenega materiala in naročenega dela
 • pripravljanje podatkov ter izdelovanje raznih poročil za notranje in zunanje uporabnike
 • tekoče spremljanje in izvajanje zakonodaje na svojem področju dela
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno-računovodskim področjem
 • skrb za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela
 • nadomeščanje samostojne strokovne delavce v finančno-računovodski službi oz. enoti

Datum objave: 05.09.2022.  

Rok za prijavo: 3 dni, do 08.09.2022.  

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si. K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tanja Svetic

Telefonska številka: 01 4766-563

E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si