Datum objave: 06.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: Pomočnik tajnika članice VII/2  (m/ž)

 • Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OR00728
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017903,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Predviden začetek dela: predvidoma 01.11.2022 
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • Delovne izkušnje: 5 let,
 • Poskusno delo: 3 mesece. 

Pogoji za opravljanje dela: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) upravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri  

Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
 • samostojno vodenje zadev različnih področij
 • sodelovanje pri delu organov članice in universe
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis: 

 • skrbi za delovanje dokumentarnega sistema na članici – glavna pisarna,
 • odgovarja za pravilnost vodenja evidenc o zadevah, dosjejih, dokumentih v dokumentarnem sistemu,
 • daje pobude za optimizacijo procesov na svojem delovnem področju,
 • sodeluje pri pripravi dokumentov in poročil za vodstvo, nadrejene in organe UL   članic (letno poročilo  UL FMF, …)
 • spremlja zakonodajo na svojem delovnem področju ter svetuje ter daje splošne informacije s svojega delovnega področja zaposlenim,
 • priprava gradiva za Senat članice, UO članice ter druge organe UL FMF ter pisanje zapisnikov sej organov UL FMF
 • sodeluje z drugimi službami,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Datum objave: 06.09.2022.  

Rok za prijavo: 7 dni, do 13.09.2022.  

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si. K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tanja Svetic

Telefonska številka: 01 4766-563

E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si