Datum objave: 07.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent za področje Veterinarske medicine na Kliniki za male živali (D010001)

2.  Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) veterinarske smeri ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje veterinarstvo.    
 • Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Veterinarske medicine

(Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe), lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.)

 • Znanje enega tujega jezika
 • Sposobnost za delo z ljudmi
 • Komunikativnost
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • Uporaba računalniških orodij

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do vrnitve začasno odsotnega delavca (prib. 1 leto) s polnim delovnim časom in trimesečno poskusno dobo.  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev enote in študentov, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijave: do vključno 21. 9. 2022 2022.   

5. Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na el. naslov: kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.si.  

Pri oddaji prijave kot zadevo navedite: Prijava na delovno mesto asistent za področje Veterinarske medicine. Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod registrsko številko ON54600.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Irma Jesenovec

Telefonska številka: 01 47 79 389

Elektronski naslov: kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.si