Datum objave: 08.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA razpisuje delovno mesto: 


ASISTENT za področje krajinska ekologija s prostorsko informatiko(m/ž) na Oddelku za gozdarstvo, za nedoločen čas, predvidoma od 1. 11. 2022 dalje, s krajšim delovnim časom.

 • Šifra delovnega mesta D010001 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Tarifni razred: VII/2, VIII, IX
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: 
 • nedoločen čas, predvidoma od 1. 11. 2022 dalje s krajšim delovnim časom 20 ur na  teden oziroma 50% 
 • Poskusno delo: 3 meseci

1. Pogoji za opravljanje dela:


Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja )
 • magisterij znanosti (prejšnji)
 • doktorat znanosti (prejšnji )
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje)

Veljaven habilitacijski naziv:

 •  asistent za področje krajinske ekologije s prostorsko informatiko.

Za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj.

 • ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv asistent po Statutu UL (Ur.l. RS, št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011 (s spremembami). V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: organizacijske sposobnosti in komunikativnost  

2. Kratek opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu 
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

3. Rok za prijavo: 10 dni, od 8. 9. – 18. 9. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisanem roku pošljejo na elektronski naslov:  ks@bf.uni-lj.si. Prijava in vse priloge naj bodo v angleškem jeziku.  

4. Predviden začetek dela: predvidoma 1. 11. 2022.  

5. Kontaktna oseba na članici:

Tina Košnjek, tel. št. 01 3203501, e-pošta: tina.kosnjek@bf.uni-lj.si