Datum objave: 09.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-(III), Šifra DM: J017104 (M/Ž), v Študentskem referatu           

Registrska številka objave na ZRSZ: OR12068    

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri 
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne smeri 
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov, 
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • poznavanje predpisov področja,  
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti. 
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj. 

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:


I.I. Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
 • administrativno vodenje dela
 • informacijsko svetovalno delo
 • priprava in zbiranje podatkov
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

I.II. Podrobnejši opis:

 • informacijsko svetovalno delo,
 • obvešča in informira študente o tekočih študijskih zadevah,
 • administrativno vodenje podiplomskega študija (3. stopnja),
 • izdaja potrdil, odločb, sklepov, pogodb, računov in drugih dokumentov študentom v povezavi s študijskimi zadevami,
 • spremlja in obravnava postopke s področja študijskih zadev,
 • vodi arhiv s podatki o študentu, študiju, evidence diplomantov,
 • pripravlja in sodeluje pri izdelavi statistik, evidenc in poročil s področja študijskih zadev,
 • pisanje zapisnikov na Komisiji za doktorski študij,
 • priprava urnika,
 • pomoč pri izvedbi obiskov gostujočih predavateljev,
 • svetovanje in izvajanje administratovnega postopka s področja priznavanja v tujini pridobljene izobrazbe,
 • sodeluje s strokovnimi službami na UL na področju študijskih zadev,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po navodilu vodje.

4. Rok za prijavo: od 09.09.2022 do 19.09.2022  

Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi.  

Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si  

5. Delovno razmerje:    Določen čas do 31.10.2024 s polnim delovnim časom (40 ur / teden), 3 – mesečna poskusna doba.   

Zaposlitev predvidoma november 2022.      

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:      

Ime in priimek: Mateja Pustotnik     

Telefonska številka: 01 4771 661    

E-mail: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si    

7. Kontaktna oseba na članici za informacije v zvezi z delovnim  mestom:        

Ime in priimek: Mateja Pustotnik     

Telefonska številka: 01 4771 661  

  E-mail: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si