Datum objave: 13.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za kontroling

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Opis del in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • izvaja mesečni nadzor nad prihodki in stroški v modulu kontroling,
 • pomaga pri pripravi finančnih načrtov in poročil
 • usklajuje spremembe pri načrtih in njihovemu izvajanju
 • nudi strokovno podporo pri finančnem vodenju EU-projektov,
 • pripravlja finančna poročila, 
 • spremlja porabe evropskih projektov,  
 • pripravlja dokumentacije za črpanje sredstev evropskih projektov,
 • prenaša znanja o finančnem vodenju EU projektov med zaposlene,
 • pripravlja dokumente za notranjo in zunanjo revizijo,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • zahtevane delovne izkušnje na področju finančnega vodenja projektov oz. dela v kontrolingu (najmanj 2 leti)
 • zaželeno poznavanje finančnih shem EU projektov
 • dobro ustno in pisno znanje angleščine 
 • poznavanje računovodskih standardov
 • motiviranost, samoiniciativnost, občutek za podrobnosti, natančnost, sposobnost reševanja problemov
 • dobre medosebne veščine in sposobnost timskega dela

Plača: Osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred (1.670,94 EUR bruto)  

Rok za prijavo: 13. 9. 2022 – 30. 9. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si.