Datum objave: 13.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosta delovna mesta:  

ZNANSTVENI SODELAVEC

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019007
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: krajši, polovični delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  določen čas do 31. 12. 2024 (za delo na projektu COMPETE)
 • Poskusno delo: 3 mesece

Opis del in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo,
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis: znanstvenoraziskovalno delo z uporabo mikrofluidike na različnih področjih.  

Pogoji za opravljanje dela: 

 • doktorat znanosti (prejšnji) tehnične ali naravoslovne smeri
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) tehnične ali naravoslovne smeri 
 • veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): znanstveni sodelavec
 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 46. plačni razred (2.572,34 EUR bruto)  

Rok za prijavo: 13. 9. 2022 – 21. 9. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si, sklic: COMPETE – Znanstveni sodelavec  

Kontakt za dodatne informacije: Ime in priimek: dr. Tadej Kokalj E-mail: tadej.kokalj@uni-lj.si