Datum objave: 13.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana  razpisuje prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 – za internacionalizacijo  

Število razpisanih delovnih mest: 1

Šifra delovnega mesta: J017100

Tarifni razred: VII/1

Plačna podskupina: J1

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece  

Opis del in nalog:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja 
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo, 
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • sodeluje pri aktivnostih za pridobivanje mednarodnih študentk in študentov
 • sodeluje pri promociji študijskih programov
 • sodeluje pri podpornih aktivnostih za mednarodne študentke in študente
 • sodeluje pri koordinaciji mednarodnih študentov ambasadorjev
 • sodeluje pri predstavitvah UL na sejmih, informativnih dnevih in drugih dogodkih
 • sodeluje pri pripravi predstavitvenih gradiv
 • ureja spletno stran
 • sodeluje pri aktivnostih in sodelovanju z mednarodnimi partnerji in v okviru mrež
 • sodeluje pri pripravi pregledov sodelovanj s tujimi partnerji
 • sodeluje pri sklepanju mednarodnih medinstitucionalnih sporazumov
 • skrbi za ažurnost seznama sklenjenih mednarodnih medinstitucionalnih sporazumov
 • sodeluje s članicami in ostalimi službami v zvezi z izvedbo posameznih aktivnosti
 • spremlja predpise s svojega delovnega področja
 • spremlja razvoj področja in se permanentno izobražuje
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi  (prejšnja) tehnične smeri
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) tehnične smeri
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) tehnične smeri , visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) tehnične smeri  
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj 
 • aktivno znanje slovenskega, angleškega, srbskega ali hrvaškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikativnost
 • dobre medosebne veščine in sposobnost timskega dela
 • zaželeno poznavanje administrativnih in drugih postopkov glede vpisa na študij na UL in prihoda v Slovenijo

Plača: Osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 30. plačni razred (1.373,40 EUR bruto)  

Rok za prijavo: 13. 9. 2022 – 16. 9. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si.