Datum objave: 12.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 v Službi za vzdrževanje opreme in inventarja (Finomehanična delavnica), šifra DM: J017100 - M/Ž, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom  

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) tehniške smeri
 • Visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) tehniške smeri
 • Visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) tehniške smeri
 • Znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • Usposobljenost za ravnanje z nevarnimi snovmi, poznavanje predpisov s področja skladiščnega poslovanja in ravnanja s kemikalijami
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Kratek opis dela in nalog:

 • Organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti
 • Nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • Pripravlja dokumente delovnega področja ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov
 • Nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote
 • Skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov
 • Skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje
 • Informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
 • Sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
 • Izvršuje sklepe organov univerze
 • Opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

3. Podrobnejši opis dela in nalog:

 • Pripravlja materiale in naprave za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
 • Sodeluje z mladimi raziskovalci in diplomanti
 • Skrbi za brezhibno delovanje in vzdrževanje laboratorijske in druge opreme, aparatur, drugih osnovnih sredstev in inventarja
 • Organizira popravila in vzdrževanje delovnih priprav 
 • Nabavlja in vzdržuje zaloge potrebnih materialov 
 • Vodi evidence in druga administrativna opravila za organizacijsko enoto
 • Sodeluje pri izvajanju varnostnih predpisov in pri pripravi stroškovnih cenitev ter tehniških navodil
 • Nadzoruje stanje plinov in izvede menjavo jeklenk po vseh odjemnih mestih fakultete
 • Nadzoruje stanje tehničnih plinov in centralnega razvoda ter skrbi za točenje dušika
 • Sodeluje pri popisu osnovnih sredstev in poskrbi za uničenje odpisanih oz. izrabljenih sredstev
 • Izvaja dela po nalogu predpostavljenega delavca 

4. Rok za prijavo: 27. 9. 2022  

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si ali po pošti na naslov Večna pot 113, 1000 Ljubljana. UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Urša Majerčič

Telefonska številka: +386 1 479 84 34

E-mail: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si