Datum objave: 12.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST  

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto:   Asistent m/ž 

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OR17719
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D010001
 • Tarifni razred: VII/2-3/VIII/IX
 • Ime naziva: Asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom
 • Šifra naziva: 3,2,1
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 50 % oziroma 20 ur na teden
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma od 1. 10. 2022

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri: likovna pedagogika ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri: likovna pedagogika ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri:  likovna pedagogika ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri:  likovna pedagogika ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) smeri: smeri: likovna pedagogika ali
 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri: : likovna pedagogika ali
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri: likovna pedagogika

Ostali pogoji:

 • dokončan zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro 8 (pri čemer se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti) 
 • zaključno delo ocenjeno z najmanj oceno prav dobro 8
 • potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika
 • poskusno delo: od 3 do 4 mesece
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje likovna didaktika
 • zaželene delovne izkušnje na področju poučevanja v osnovni in/ali srednji šoli.

Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • komunikativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja predvidoma od 1. 10. 2022 za določen čas s krajšim delovnim časom 50 % oziroma 20 ur na teden, na Oddelku za likovno pedagogiko.  

5. Datum objave: 12. 9. 2022  

6. Rok za prijavo: 3 dni   

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na e-naslov: razpisiprijave@pef.uni-lj.si  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

7. Kontaktna oseba na članici: 

Marina Cimprič Paradinović

Telefonska številka: 01/58 92 354