Datum objave: 12.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE VIOLONČELO - V NAZIVU DOCENT / IZREDNI PROFESOR / REDNI PROFESOR, šifra DM: D019001, M/Ž na Oddelku za godala in druge instrumente s strunami.

 • število razpisanih mest: 1
 • šifra delovnega mesta: D019001
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas 
 • Poskusno delo: /

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) glasbene ali družboslovne smeri ali priznanje pomembnih umetniških del na področju glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) glasbene smeri
 • veljaven habilitacijski naziv: docent, izredni profesor ali redni profesor za področje violončelo

Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

 • znanje jezikov: aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
 • funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

  3. Kratek opis dela in nalog

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • umetniško, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 60 dni od objave, od 12. 9. 2022 do 11. 11. 2022

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter bibliografijo, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na UL; Akademija za glasbo, Stari trg 34, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: tajnik@ag.uni-lj.si   

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Kristina Brezjan, univ. dipl. prav.; pomočnik tajnika

Telefonska številka: 01 2427-305

E-mail: kristina.brezjan@ag.uni-lj.si