Datum objave: 13.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje oblikovanje vizualnih komunikacij, šifra DM: D010001 (M/Ž) za delo na projektu EUTOPIA, naziv ukrepa: Razvoj sodelovanja v transnacionalnih učnih skupnostih; projekt: »Design&Science«.                

Delovno mesto se razpisuje za določen čas do 31. 12. 2024, za čas trajanja financiranja iz vira projekta Eutopia (Razvojni steber financiranja UL – ukrep S.E.1.1.), s krajšim, 50% delovnim časom.  

Predviden začetek dela: 1. 10. 2022. Poskusno delo traja 3 mesece.  

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ali specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij umetnosti/znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti oz. priznanje pomembnih umetniških del Univerze v Ljubljani ali doktorat znanosti (3. Bolonjska stopnja) oz. priznanje pomembnih umetniških del Univerze v Ljubljani
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje oblikovanje vizualnih komunikacij; Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.
 • znanje tujega jezika
 • inovativnost, samoiniciativnost, sposobnost za skupinsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, sposobnost za vodenje projektov
 • uporaba računalniških orodij
 • dobro poznavanje področja in raziskovalno-razvojne izkušnje s področja
 • izkušnje z inovativnimi pristopi, delovanje v mednarodnem prostoru.

2. Podrobnejši opis dela in nalog:   

Razvoj učne enote v sodelovanju z mednarodnimi partnerji (WP 2.3.2):

 • raziskovalno-razvojno delo in študij novih, pedagoških pristopov,
 • sodelovanje v okviru mednarodne platforme, 
 • spremljanje novih, prilagojenih pedagoških pristopov v okviru platforme,
 • vključevanje v nove pedagoške pristope, razširjanje najboljših praks v okviru platforme EUTOPIA,
 • skrb za širitev novih, prilagojenih pedagoških pristopov znotraj učne enote, UL in mednarodne platforme,
 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah, 
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Rok za prijavo: 3 dni, do 16. 9. 2022  

Kandidati naj prijave skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo na naslov: ks@aluo.uni-lj.si

Delovno mesto je objavljeno na ZRSZ pod registrsko številko OR19495. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. UL ALUO si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.  

4. Kontaktna oseba na članici: Nina Gršič, kadrovska služba