Datum objave: 13.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

  UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana  

1. Razpisano 1 (eno) delovni mesti: RAZISKOVALEC (H017004)  

Zaposlitev za: a) določen čas od predvidoma 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023, s krajšim (20%) delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba: 

  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri,
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri,
  • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri;

b) funkcionalna znanja: inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, poznavanje področja slikovne biometrije in računalniškega vida ter globokega učenja;

c) 1 leto ustreznih delovnih izkušenj; d) veljaven habilitacijski naziv (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v raziskovalni naziv, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 5. 2021 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv.)   

3. Kratek opis dela in nalog:

a) znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah s področja računalniškega vida, biometrije ter globokega učenja,

b) projektno delo na vsebini virtualnega pomerjanja oblačil,

c) strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,

d) pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,

e) sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,

f) pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,

g) izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

  4. Datum objave: 13. 9. 2022  

5. Prijava: Kandidati naj v prošnji priložijo:

  • življenjepis,
  • dokazilo o izobrazbi,
  • kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v raziskovalni naziv, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 5. 2021 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).

  Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in prilogami kandidati pošljejo v eni skupni pdf-datoteki na e naslov kadrovska@fri.uni-lj.si ter v zadevo e pošte obvezno vpišite »priimek ime_LRV-20«.  

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Mateja Malešič

Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si