Datum objave: 13.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana   Razpisano delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 v Službi za komuniciranje, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017100,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/1, 
 • šifra naziva: 0,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 
 • poskusno delo: 3 mesece, 
 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi(prejšnja) ustrezne smeri,
 • visokošolska strokovna izobrazba(prejšnja) ustrezne smeri,
 • visoka strokovna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj,
 • znanje enega tujega jezika (angleški jezik),
 • pismenost (tekoče pisno in ustno znanje slovenščine in angleščine),
 • znanja za uporabo pisarniških računalniških programov (MS Office, Adobe Acrobat), 
 • zanimanje za tehniško področje,
 • prepričljiv nastop (v slovenskem in angleškem jeziku),
 • pripravljenost udeleževati se mednarodnih dogodkov,
 • obvladovanje veščin organiziranja in komuniciranja,
 • izkušnje z delom v timu,
 • fleksibilnost,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanost.

Opis dela in nalog:

 • komuniciranje z interno in eksterno javnostjo,
 • sodelovanje pri trženju in promociji računalniške vede ter fakultete,
 • spremljanje javnega mnenja,
 • sodelovanje pri izdelavi načrtov trženja in medijskih načrtov,
 • sodelovanje pri urejanju internet in intranet strani,
 • sodelovanje pri pripravi in organiziranju poletnih šol,
 • sodelovanje pri pripravi brošur ter drugega informativnega in propagandnega gradiva,
 • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji različnih dogodkov,
 • spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Datum objave: 12. 9. 2022

Rok za prijavo: 3 dni  

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »SK-Ime Priimek«.  

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Malešič

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si