Datum objave: 13.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto:  VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) (m/ž)

 • Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OM87276
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017935,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Predviden začetek dela: predvidoma 01.01.2023 oz. po dogovoru
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • Delovne izkušnje: 4 leta,
 • Poskusno delo: 3 mesece. 

Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje predpisov področja
 • samostojnost pri delu, natančnost in odgovornost
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti in pripravljenost na timsko delo
 • pripravljenost za dodatno usposabljanje

Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju 
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • sodeluje in usklajuje naloge službe 
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze
 • koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo 
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe 
 • oblikuje zapisnike 
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis: 

 • sodelovanje pri vodenju, načrtovanju in organiziranju dela na področju študijskih in splošnih zadev oddelka
 • vodenje evidenc pedagoškega in drugega dela na oddelku ter administrativna pomoč predstojniku oddelka, pedagogom in raziskovalcem na oddelku
 • sodelovanje pri pripravi gradiv in postopkih za podaljšanje akreditacije študijskih programov oziroma akreditacijo novih študijskih programov za programe UL FMF
 • nadziranje, svetovanje in koordiniranje zadev, povezanih s spremembo študijskih programov UL FMF (samoevalvacijska poročila, …)
 • skrb za ažurne evidence podatkov o študijskih programih v informacijskih sistemih in spletnih straneh (EŠP, …)
 • spremljanje predpisov s svojega delovnega področja
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi službami na fakulteti 
 • priprava gradiva za organe oddelka oziroma fakultete in pisanje zapisnikov, spremljanje uresničitev sklepov
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Datum objave: 23.06.2022  

Datum ponovne objave: 13.09.2022  

Rok za prijavo: 3 dni, do 16.09.2022.  

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si. K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tanja Svetic

Telefonska številka: 01 4766-563

E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si