Datum objave: 13.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (šifra DM: J017104) v Znanstveno-raziskovalnem inštitutu Filozofske fakultete (m/ž) za določen čas (nadomeščanje porodniške odsotnosti) s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska 2-stopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri;
 • aktivno znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

  Poskusno delo: 3 mesece  

3. Kratek opis del in nalog:


Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju;
 • izvaja operativne naloge delovnega področja;
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:  

 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja raziskovalni programi in projekti ARRS ter mladi raziskovalci;
 • izračun sredstev raziskovalnih programov in projektov po stroškovnih kategorijah (plače, materialni stroški, amortizacija);
 • spremljanje porabe sredstev (za raziskovalne programe in projekte ARRS ter mlade raziskovalce);
 • priprava in urejanje finančnih poročil za raziskovalne programe, temeljne in aplikativne projekte, ciljne raziskovalne projekte ter mlade raziskovalce;
 • vodenje režijskih stroškov;
 • vodenje sintetične in analitične evidence po STM v programskem orodju za vodenje projektov;
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju projektov Okvirnih programov EU področja komunikacijskih aktivnosti npr. Noč raziskovalcev (spremljanje prihodkov in odhodkov ter finančno poročanje);
 • sodelovanje pri načrtovanju drugih projektnih predlogov projektov domačih in tujih shem;
 • finančni obračuni in poročila za potrebe fakultete;
 • sodelovanje pri javnih razpisih;
 • vodenje sredstev za amortizacijo in spremljanje porab za nakup raziskovalne opreme iz amortizacijskih sredstev iz naslova ARRS;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

4. Zaželene dodatne kompetence:

 • odlično poznavanje programskega orodja excel
 • poznavanje programskega orodja SAP.

5. Predviden pričetek dela: 1. 11. 2022  

6. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 22. 9. 2022  

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si  

8. Kontaktna oseba na fakulteti:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 1314

E-mail: maja.krapez@ff.uni-lj.si