Datum objave: 14.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.


Članica: UL Fakulteta za upravo, Gosarjeva 5, Ljubljana, www.fu.uni-lj.si

 

Delovno mesto: Samostojni/a strokovni/a delavec/ka VII/1 (v Finančno-računovodski službi)

V našo delovno sredino vabimo sodelavca/ko, ki je natančen/na, si zna organizirati delo in biti pri delu samostojen/na.

 

1.       Čas zaposlitve: določen čas, s polnim delovnim časom, poskusno delo traja 3 mesece.

Plača: delovno mesto je uvrščeno v 30. plačni razred (osnovni), kar pomeni 1.373,40 € bruto.

 

2.      Pogoji za opravljanje dela

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnji) ali visokošolska izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja); smer: računovodstvo ali ekonomija.

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: znanje za uporabo računalniških programov MS Office (Word, Excel), tekoče znanje slovenskega in dobro znanje angleškega jezika, izkušnje z uporabo programov: Minoa, SAP in eno leto delovnih izkušenj.

 

3.      Delo, ki ga bo opravljal/a izbrani/a kandidat/ka: aktivno sodelovanje na vseh področjih pri prehodu na poslovno-informacijski sistem APIS; kontiranje in knjiženje poslovnih dogodkov in listin, vodenje in kontrola saldakontov dobaviteljev in kupcev ter blagajniškega poslovanja, vodenje registra osnovnih sredstev, usklajevanje analitičnih evidenc v glavni knjigi in knjigi saldakontov, spremljanje in knjiženje bančnih izpiskov, izvajanje domačega in tujega plačilnega prometa, vodenje in kontrola spletne knjigarne (strokovna literatura, učbeniki, revija Uprava), priprava in evidentiranje obračuna DDV ter vodenje predpisanih davčnih knjig in evidenc po ZDDV, spremljanje in izvajanje zakonodaje s področja DDV, sodelovanje pri pripravi računovodskih in finančnih aktov ter internih navodil, priprava in izdajanje navodil za izvajanje letnega inventurnega popisa ter nudenje pomoči pri pripravi podatkov za inventurni popis, sodelovanje pri razvijanju računalniških programov na finančno-računovodskem področju, zbiranje in priprava podatkov za izdelavo analiz poslovanja, odgovornost za ažurni tok informacij in dokumentacije, skrb za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela, tekoče spremljanje zakonodaje s finančno-računovodskega področja.

 

Kandidati morajo imeti znanje in izkušnje s področja računovodstva, v povezavi z nalogami delovnega mesta.

4.      Prijavo pošljite na el. naslov in ji priložite življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazila o izobrazbi in seznam funkcionalnih znanj.

 

5.      Rok za prijavo je do vključno 24. 9. 2022.

 

6.      Kontaktna oseba: Mateja D. Murgelj; el. naslov: , tel. št.: 01 5805 560.