Datum objave: 15.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (m/ž) (šifra DM: J017104) v knjižnici Oddelka za klasično filologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.  Zaposlitev na tem delovnem mestu je mogoče povezati z zaposlitvijo za polovični delov-ni čas na delovnem mestu Samostojnega strokovnega delavca VII/2 (III) (šifra DM: J017104) v tajništvu Oddelka za klasično filologijo.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. stopnja) družboslovne ali humanistične smeri;
 • strokovni izpit*;
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov;
 • znanja za uporabo računalniških programov;
 • poznavanje predpisov področja;
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti;
 • 2 leti delovnih izkušenj. 

* Bibliotekarski izpit (kandidat/-ka se lahko zaposli tudi brez opravljenega bibliotekarskega izpita, vendar ga mora opraviti najpozneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja).  

3. Poskusno delo: 3 mesece.  

4. Opis delovnega mesta:  

 • strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik);
 • pridobivanje, strokovna obdelava in hranjeneje knjižničnega gradiva;
 • referalno delo za posamezna strokovna področja;
 • informacijsko svetovalno delo;
 • uvajanje uporabnikov v knjižnico;
 • izposoja knjižničnega gradiva;
 • medbibliotečna izposoja;
 • vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik;
 • posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva;
 • spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike;
 • stalno strokovno izpopolnjevanje;
 • druga dela po nalogu predpostavljenega delavca.

5. Zaželene dodatne kompetence: Zaželena je univerzitetna izobrazba ali magisterij (2. stopnja) s področja klasične filologi-je in opravljen študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva. Če kandidat/-ka nima ustrezne izobrazbe s področja bibliotekarstva, se lahko zaposli, vendar mora opraviti študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva najpozneje v roku 18 mesecev od sklenitve delovnega razmerja.  

6. Rok za prijavo: 8 dni, do 23. 9. 2022.   

7. Pričetek dela: 1. 12. 2022  

8. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (dokazilo o izobrazbi) naj kandidati/-ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si.  

9. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefonska številka: 01 241 13 14

E-pošta: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si