Datum objave: 15.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje  

Delovno mesto: Raziskovalec (H017004) na katedri za analizno kemijo za določen čas (do 30. 9. 2024) in s polnim delovnim časom.  

1. Pogoji za opravljanje dela:   

  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) kemijske smeri (kemijsko inženirstvo)
  • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) kemijske smeri (kemijsko inženirstvo)
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost,

organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov  

2. Kratek opis dela in nalog:  

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

3. Rok za prijavo: do 30. 9. 2022  

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: ks@fkkt.uni-lj.si  

4. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Primož Pečnik

Telefonska številka: +386 1 479 8418

E-mail: primoz.pecnik@fkkt.uni-lj.si