Datum objave: 16.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto:  Šifra DM: J017104 – Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) v študentskem referatu (m/ž)

 • Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OR31463
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017104,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od predvidoma 01.11.2022  za čas enega leta, 
 • Delovne izkušnje: 2 leti,
 • Poskusno delo: 3 mesece. 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stonjpa) ekonomske, upravne, družboslovne ali druge ustrezne smeri  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): aktivno znanje enega tujega jezika (angleščina), znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov iz predmetnega področja, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP). V kolikor izbrani kandidat izpita nima opravljenega, ga je dolžan opraviti v 6 mesecih od začetka zaposlitve.  

Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • samostojno opravljanje strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja
 • spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • evidentiranje podatkov o študentih v informacijskem sistemu, izvedba vpisa in uradnih ur, priprava dokumentacije študenta ob diplomiranju ter kontrola pravilnosti podatkov itd.)
 • komunikacija s študenti v zvezi s študijskimi zadevami
 • izdajanje potrdil, odločb, sklepov, pogodb, računov in drugih dokumentov študentom v povezavi s študijskimi zadevami
 • spremljanje in obravnava postopkov s področja študijskih zadev in pisanje zapisnikov
 • obveščanje študentov/učiteljev o tekočih študijskih zadevah, objavljanje gradiva na spletnih straneh fakultete ter urejanje spletnih strani fakultete
 • skrb za mednarodno izmenjavo študentov in urejanje študijske problematike tujih študentov
 • vodenje arhiva s podatki o študiju, evidence diplomantov ter njihove poklicne kariere (alumni)
 • sodelovanje s strokovnimi službami na UL na področju študijskih zadev
 • priprava in sodelovanje pri izdelavi statistik, evidenc in poročil s področja študijskih zadev, pedagoških obremenitev in študentskih anket
 • sodelovanje pri promociji študija in izvedbi informativnih dni
 • podpora pedagoškemu osebju

Datum objave: 16.09.2022.  

Rok za prijavo: 10 dni, do 26.09.2022.  

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si. K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tanja Svetic

Telefonska številka: 01 4766-563

E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si