Datum objave: 15.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA  PROSTEGA  DELOVNEGA  MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, FAKULTETI ZA FARMACIJO 

Razpisano delovno mesto: SKRBNIK PODPORE UPORABNIKOM VI  –  m/ž  Šifra DM:  J016071

Organizacijska enota delovnega mesta:  Tajništvo fakultete/Služba za informatiko   

Pogoji za opravljanje dela  

1. Zahtevana izobrazba:  6. (6/1) raven – višja strokovna izobrazba oz. višješolska izobrazba računalniške, elektrotehnične ali druge ustrezne tehnične smeri.   

2.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • znanje operacijskih sistemov, poznavanje omrežnih protokolov in storitev
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikativnost
 • znanja za uporabo računalniških programov, delovanje informacijsko-komunikacijskih in multimedijskih tehnologij in sistemov
 • znanje tujega jezika
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

  3.    Poskusno delo:  3 mesece  

Kratek opis dela in nalog:   

 • skrbi za reševanje in vodenje zahtevkov uporabnikov s področja informacijske podpore ter pripravlja poročila in analize
 • spremlja delovanje IKT opreme in aplikacij in se odziva na sprožene dogodke
 • upravlja predloge za novo računalniško opremo in pripravlja podatke za naročilo ter odpis, skrbi za evidence računalniške opreme, ki je v uporabi na delovnih mestih
 • sodeluje pri zagotavljanju nemotenega in varnega delovanja informacijsko-komunikacijske opreme
 • izvaja naloge upravljanja pravic dostopov do sistemov ter nadzora teh dostopov 
 • sodeluje pri načrtovanju, izdelavi specifikacij ter pri uvajanju novih informacijskih aplikacij in storitev s področja sistemske, uporabniške, varnostne infrastrukture
 • urejanje spletne strani in portala fakultete
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje.

6. Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas dveh let, s polnim delovnim časom.   

7. Rok za prijavo:  do 23. 9. 2022   Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.     

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si.     

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS.   

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.     

8.  Kontaktna oseba:    

  Ime in priimek: Milena Petek    

  Telefonska številka:  4769-693  

    E-mail: milena.petek@ffa.uni-lj.si