Datum objave: 19.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC  VII/2 – II (J017103) M/Ž v Projektni pisarni  

Delovno mesto se razpisuje za polni delovni čas, za določen čas do 19. 06. 2024, zaradi začasno povečanega obsega dela ob uvedbi enotnega informacijskega sistema na članici v okviru Projektne pisarne.

Poskusno delo traja 3 mesece.  

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo oziroma z magisterijem (druga stopnja); družboslovne, humanistične, naravoslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri, 
 • znanje angleškega jezika,
 • znanje dela z osebnim računalnikom,
 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, sposobnost za vodenje, delo v timu in koordiniranje dela, sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja, motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj,
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.

Splošni opis dela in nalog (iz opisa delovnega mesta):

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju,
 • izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis dela:

 • priprava dokumentacije v povezavi s pripravo raziskovalnih projektov, realizacijo projektov, poročanjem in drugim administrativnimi in strokovnimi opravili v povezavi z različnimi projekti (kot npr. projekti ARRS),
 • aktivno sodelovanje pri uvedbi in delovanju novih informacijskih sistemov (GC, SAP),
 • spremljanje predpisov s svojega delovnega področja,
 • priprava pogodb in sodelovanje s posameznimi financerji,
 • podpora Komisiji za raziskovalno in razvojno delo,
 • podpora nabavni in računovodski službi,
 • druge najzahtevnejše naloge po nalogu prodekanje za razvojno in raziskovalno področje in tajnika.

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom in dokazili pošljejo na naslov:  ks@aluo.uni-lj.si  

Delovno mesto je objavljeno na ZRSZ pod registrsko številko OR38964.  

Rok za prijavo: 10 dni, do vključno 29. 09. 2022