Datum objave: 20.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana  

1. Razpisano 1 (eno) delovni mesti: RAZISKOVALEC (H017004)  

Zaposlitev za: a) določen čas od predvidoma 1. 10. 2022 do 30. 4. 2024, s krajšim (80%) delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba: 

  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri,
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri,
  • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri;

b) funkcionalna znanja: inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;

c) 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.  

3. Kratek opis dela in nalog:

a) pomoč pri pripravi gradiv za vpeljavo umetne inteligence v šolski kurikulum,

b) poročanje o projektnih dogodkih in aktivnostih,

c) oblikovanje izobraževalnih vsebin za osnovne in srednje šole ter učitelje,

d) pomoč pri pripravi projektne dokumentacije ter pisanje prijav na razpise,

e) izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.  

4. Rok za prijavo: do 23. 9. 2022  

5. Prijava: Kandidati naj v prošnji priložijo:

  • življenjepis,
  • dokazilo o izobrazbi.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »RAZ_ime priimek«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Mateja Malešič Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si