Datum objave: 20.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    Znanstveni sodelavec za delo na projektu »V iskanju identitete – Arheologija modernih konfliktov in multidisciplinarni pristop k identifikaciji padlih vojakov iz prve svetovne vojne« na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete (m/ž) za določen čas od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja arheologije ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja arheologije;
 • zahtevan veljaven habilitacijski naziv znanstveni sodelavec ali gostujoči raziskovalec za področje arheologije ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva znanstvenega sodelavca za arheologije. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve  komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi,
 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.

3. Zaželene dodatne kompetence:

 • aktivno znanje angleškega jezika; dobro razumevanje nemškega jezika;
 • delovne izkušnje pri sodelovanju na raziskovalnih projektih in izkušnje pri delu z EU projekti;
 • raziskovalna umeščenost v mednarodni prostor;
 • sposobnost analitičnega in znanstvenega oblikovanja tekstov, retorične sposobnosti;
 • raziskovalne izkušnje s področja arheologije modernih konfliktov, zlasti vojn prve polovice 20. stoletja;
 • računalniška znanja (urejevalnik besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – zahtevno);
 • arhivistika.

4. Opis del in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo,
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov, 
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 23. 9. 2022  

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si  

7. Zaposlitev na projektih bo izpeljana v primeru uspešnih projektnih prijav.  

8. Kontaktna oseba na fakulteti:

Ime in priimek: Maja Krapež

Telefon: 01 2411 314

E-mail: maja.krapez@ff.uni-lj.si