Datum objave: 21.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2  

1. Razpisano delovno mesto:  ASISTENT/-KA (v vseh treh nazivih) na Inštitutu za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom 50%  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • visokošolska univerzitetna izobrazba iz medicine ali dentalne medicine (prejšnja) ali končan enovit magistrski študijski program medicine ali dentalne medicine ali 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s področja kemije, biokemije, mikrobiologije, farmacije, veterine in z dodatno izkazanim znanjem s področja farmakologije in eksperimentalne toksikologije
 • v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba;
 • veljaven pedagoški naziv za področje Farmakologija in eksperimentalna toksikologija;
 • ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po StatutuUL (Ur. l. RS št. 4/2017) in veljavnih Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani - v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Opis delovnega mesta:

 •  vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 •  nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, od 21.9.2022 do 29.9.2022.

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali dekanat@mf.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici: prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj