Datum objave: 21.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:  

ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM (D010001) na Oddelku za Gradbeništvo, Katedra za metalne konstrukcije (1 prosto mesto)   za nedoločen čas in s polnim delovnim časom  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) s področja Gradbeništva; 
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje: Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij
 • poskusno delo 3 mesece 

prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki: 

 • imajo smisel za samostojno in timsko raziskovalno delo na področju gradbeništva;
 • predhodne raziskovalne in strokovne izkušnje s področja jeklenih konstrukcij
 • predhodne raziskovalne izkušnje s področja numeričnega modeliranja konstrukcij

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  5 dni; do 26.9.2022.  

Datum objave 21.9.2022,

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov: kadri@fgg.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja Progar

Telefonska številka: 47 68 510

E-mail:  mateja.progar@fgg.uni-lj.si