Datum objave: 21.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

1.   Razpisano delovno mesto:  Strokovni delavec V na Katedri za radiologijo, s polnim delovnim časom za nedoločen čas   

2.  Pogoji za opravljanje dela: 

 • srednja strokovna ali splošna izobrazba družbenih, poslovnih ali upravnih ved
 • komunikativnost, znanja za uporabo računalniških programov
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
 • poskusno delo 2 meseca

3.     Kratek opis del in nalog: 

 • opravljanje dela na ožjih strokovnih področjih
 • opravljanje tehnično administrativnih del (pisanje zapisnikov, priprava poročil, fotokopiranje)
 • spremljanje in izvajanje enostavnejših postopkov, povezanih s področjem dela 
 • vodenje raznih kartotek, evidenc in poslovanja
 • priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje raznih gradiv in dokumentacije
 • arhiviranje dokumentacije
 • obveščanje in informiranje 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta in nalog po nalogu vodje

Podrobnejši opis:

 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi študijskega programa in preizkusa znanj
 • obveščanje študentov in predavateljev o izvedbi pouka 

4.  Rok za prijavo 30 dni, od 21. 9. 2022 do 21. 10. 2022   

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali dekanat@mf.uni-lj.si.  

Kontaktna oseba: prof. dr. Katarina Šurlan Popović