Datum objave: 21.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto:  Sistemski inženir VII/2 (m/ž)

 • Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OP71632
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017120,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,  
 • Predviden začetek dela: predvidoma 01.11.2022 
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • Delovne izkušnje: 2 leti,
 • Poskusno delo: 3 mesece. 

Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) računalniške ali druge ustrezne smeri,
 • znanje operacijskih sistemov, znanje omrežnih protokolov in storitev, znanje 1 višjega programskega jezika, poznavanje strojne opreme, aktivno znanje angleščine.

Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • skrb za operativnost računalniškega in/ali komunikacijskega sistema
 • skrb za delovanje sistemske programske opreme
 • dokumentiranje sistemskih parametrov sistemov IS
 • ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje napak v sistemski programski opremi
 • v sodelovanju z diagnostičnimi centri proizvajalcev ter vzdrževalci strojne opreme prispevanje k odpravljanju težjih napak sistema
 • izdelovanje pomožnih programov in procedur za boljše izkoriščanje sistema in zaščito podatkov
 • spremljanje razvoja področja in permanentno izobraževanje
 • svetovanje in nudenje pomoči uporabnikom
 • izdelovanje raznih poročil, vezanih na področje
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje RC in IS UL

Podrobnejši opis:

 • skrb za konfiguracijo računalnikov
 • popravljanje in vzdrževanje računalnikov, organiziranje servisiranja računalniške opreme, pridobivanje predračunov, načrtovanje zamenjav
 • pomoč pri pripravi sistemov za delavnice/kongrese
 • izvajanje podpore za potrebe predavanj, vaj, seminarjev, diplom
 • skrb za projektorje in klime 
 • pomoč pri delu z uporabniki (zaposlenim in študentom)  
 • skrb za licence za programsko opremo za zaposlene in študente
 • pomoč uporabnikom pri uporabi spletnih strani
 • sodelovanje pri izvedbi javnih naročil za računalniško opremo
 • pisanje navodil, ki uporabnikom olajšajo delo za uporabo računalniško opremo

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 33. plačni razred (1.544,88 EUR bruto)  

Datum prve objave: 26.08.2022.  

Datum ponovne objave: 21.09.2022  

Rok za prijavo: 10 dni, do 01.10.2022.  

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si. K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Aleksandra Jordan

Telefonska številka: 01 4766-742

E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si