Datum objave: 23.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

  Članica: UL Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom za področje Veterinarske medicine na Inštitutu za predklinične vede (šifra DM: D010001)  

2.  Pogoji za zasedbo delovnega mesta:   Doktorat znanosti veterinarske smeri.

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Veterinarske medicine. (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe), lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.) Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov). Uporaba računalniških orodij.  

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečno poskusno dobo.  

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
  • skrbi za varno in zdravo delo delavcev enote in študentov, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
  • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijave: od 23. 9. 2022 do 28. 9. 2022.  

5. Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na el. naslov: kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.si 

Pri oddaji prijave kot zadevo navedite: Prijava na delovno mesto: Asistent z doktoratom za področje Veterinarske medicine na Inšititutu za predklinične vede. Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod registrsko številko OR54493. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

6.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Irma Jesenovec

Telefonska številka: 01 47 79 389

Elektronski naslov: kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.si