Datum objave: 28.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož  

1. Razpisano delovno mesto:

 • samostojni strokovni delavec VII/2 (I), šifra DM: J017102 (m/ž), tarifni razred VII/2, izhodiščni plačni razred 35, 
 • število razpisanih delovnih mest: eno (1) delovno mesto v Finančno- računovodski službi,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur na teden),
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bol. stopnja) družboslovne ustrezne smeri,
 • tri leta ustreznih delovnih izkušenj (samostojnim pripravljanjem poročil, poznavanjem financ, kontroling stroškov),
 • znanja za uporabo računalniških programov (spletne aplikacije in napredno znanje računalniških programov,
 • poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti.

2. Kratek opis dela in nalog:  

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • Vodenje registra osnovnih sredstev 
 • Sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju finančnega poslovanja članice,
 • Izdelava finančnih načrtov v sodelovanju z vodenjem FRS,
 • Spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev,
 • Sodelovanje pri delu organov članice in poročanje s področja financ,
 • Sodelovanje pri proračunskem planiranju,
 • Priprava analitičnih evidenc, sintetičnih evidenc,
 • Obračunavanje plač s pripadajočimi poročili,
 • Obračunavanje nakazil po avtorskih in po podjemnih pogodbah,
 • Skrb za načrtovanje, pripravo finančne konstrukcije in spremljanje porabe sredstev vseh projektov financiranih iz evropskega, nacionalnegaali poračuna lokalnih skupnosti,
 • Nudenje vse potrebne pomoči vodjem posameznih projektov iz prejšnje alineje glede vprašanj finančne narave ter priprava vmesnih in končnih poročil skupaj z vodji projektov za potrebe poročanja za posamezne projekte,
 • Kontiranje in knjiženje knjigovodskih listin,
 • Usklajevanje in zaključevanje konte glavne knjige in analitičnih evidenc po stroškovnih mestih, izstavljanje računov, vodenje saldakonte, obračunavanje DDV.

3. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis 
 • Dokazila o izobrazbi

4. Rok za prijavo: 15 dni, od 28. 9. 2022 do 13. 10. 2022.  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.   

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ingrid Kocijančič

Telefonska številka: 05 67 67 303

E-mail: dekanat@fpp.uni-lj.si