Datum objave: 26.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje matematike ali sorodne smeri, za nedoločen čas, s krajšim (25%) delovnim časom   

1. Zaposlitev za: nedoločen čas od 1. 10. 2022, s krajšim delovnim časom, s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo   

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

a) zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) matematike ali sorodne smeri,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) matematike ali sorodne smeri,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) matematike ali sorodne smeri,
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) matematike ali sorodne smeri,
 • magisterij znanosti (prejšnji) matematike ali sorodne smeri,
 • doktorat znanosti (prejšnji) matematike ali sorodne smeri ali
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) matematike ali sorodne smeri.

b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje matematike ali računalniške matematike,

c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, izkušnje s poučevanjem.  

3. Opis delovnega mesta: 

 •  vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 •  sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 •  sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 •  nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 •  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum objave: 26. 9. 2022  

5. Rok za prijavo: 29. 9. 2022  

6. Prijava: 

Kandidati naj v prijavo priložijo:

 • življenjepis,
 •  bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
 • kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).
 • kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
 • opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »ASIST-MAT_IME IN PRIIMEK«.  

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Ravnik

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si