Datum objave: 26.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

  1. Razpisano 1 (eno) delovni mesti: RAZISKOVALEC (H017004)  

Zaposlitev za: a) določen čas od predvidoma 3. 10. 2022, s krajšim (50%) delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba: 

  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalništvo in informatika,
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalništvo in informatika,
  • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) računalništvo in informatika;

b) funkcionalna znanja: inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;

c) 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.  

3. Kratek opis dela in nalog:

  •  znanstveno raziskovalno delo na projektih Laboratorija za bioinformatiko,
  •  razvoj bioinformatičnih metod in programskih rešitev, izvajanje vaj na področju bioinformatike in podatkovne analitike
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: od 27. 9. do 30. 9. 2022  

5. Prijava:  

Kandidati naj v prošnji priložijo:

  • življenjepis,
  •  dokazilo o izobrazbi,
  •  kopijo odločbe o pridobljenem nazivu - zaželeno (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).

 Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »RAZ_ime priimek«. UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Mateja Malešič

Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si