Datum objave: 28.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST    

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana    

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT, Šifra DM: D010001, (M/Ž) za Katedra za dinamiko fluidov in termodinamiko             

Registrska številka objave na ZRSZ: OR62500  

2. Pogoji za opravljanje dela:   

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri /visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / magisterij znanosti (prejšnji) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri  / doktorat znanosti (prejšnji) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri
 • asistent za habilitacijsko področje Termodinamika in dinamika fluidov ali Strojništvo
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), aktivno znanje enega svetovnega jezika, uporaba računalniških orodij.

  Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.    

3. Kratek opis dela in nalog:  

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

  4. Rok za prijavo: od 27.09.2022 do 07.10.2022.  

Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi ter izvolitvi v naziv.    Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si.    

5. Delovno razmerje:   

Določen čas do 30.09.2023, s polnim delovnim časom (40 ur / teden). 

Predviden datum zaposlitve: oktober 2022.    

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:    

Ime in priimek: Katja Bošnak    

Telefonska številka: 01 4771 141    

E-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si