Datum objave: 30.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: UL Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu: ASISTENT/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASISTENT Z DOKTORATOM (šifra DM: D010001, m/ž), za nedoločen čas s krajšim (50 %)  delovnim časom (20 ur/teden).

  2. Pogoji za opravljanje dela: Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) za področje ekonomije
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja ekonomije
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s področja ekonomije
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) za področje ekonomije 
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja ekonomije
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja ekonomije 
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja ekonomije

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): asistent za habilitacijsko področje poslovna ekonomija  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij  

Delovne izkušnje: /  

Poskusno delo:  3 mesece  

3. Kratek opis dela in nalog:  

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami delovanja v mednarodnem okolju.  

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis 
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu asistent/ka za področje poslovna ekonomija ali dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani. V nasprotnem primeru kandidat/ka priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat/ka priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Predviden datum zaposlitve je 1. 11. 2022.  

5. Rok za prijavo: Do vključno 6. 10. 2022; prijave so možne po e-pošti: luka.lah@ef.uni-lj.si, v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RAKPO22-19«  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Luka Lah

Telefonska številka: 01 5892 590

E-mail: luka.lah@ef.uni-lj.si