Datum objave: 30.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva  ulica 6, Ljubljana    

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC/RAZISKOVALKA, ŠIFRA DM: H017004, (M/Ž) za Katedra za sinergetiko           

  Registrska številka objave na ZRSZ: OR72586  

2. Pogoji za opravljanje dela:   

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri  / magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

  3. Kratek opis dela in nalog:

  I.I. Splošni opis:  

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z mednarodnimi partnerji v projektu,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

I.II. Podrobnejši opis:  

 • opravlja znanstvenoraziskovalno delo na projektu Strengthening the Excellence of Additive Manufacturing Capabilities,
 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo na področju izdelave kovinskih funkcijsko gradientnih materialov z uporabo procesa direktne laserske depozicije prahu,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • izvajanje dela po odredbi neposredno predpostavljenega,
 • izvajanje drugih del, ki so navedena v opisu del in nalog za njegovo delovno mesto
 • zaželeno je, da vpiše študij na III. stopnji.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.    

4. Rok za prijavo: od 30.09.2022 do 10.10.2022  

Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi. Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si.    

5. Delovno razmerje:   

Določen čas, do 31.12.2025, s polnim delovnim časom (40 ur / teden).   

Zaposlitev predvidoma januar 2023.    

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:    

 Ime in priimek: Katja Bošnak  

Telefonska številka: 01 4771 141  

E-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si  

7. Kontaktna oseba na članici za informacije v zvezi z delovnim        mestom:    

 Ime in priimek: prof. dr. Govekar Edvard

 Telefonska številka:    01 4771 606