Datum objave: 30.09.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana    

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (šifra delovnega mesta J017101) v finančno-računovodski službi (za področje plač in glavne knjige). Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.  

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri

  Delovne izkušnje : 1 leto    

Znanje jezikov: aktivno znanje angleškega jezika  

Računalniška znanja: napredno znanje uporabe MS Office orodij (predvsem excel)  

Druge zahteve: komunikativnost, organizacijske sposobnosti  

Zaželene izkušnje s področja računovodstva v javnem sektorju  

3. Opis dela in nalog:

 • samostojno opravljanje nalog finančno-računovodskega področja, zlasti s področja plač,
 • priprava, nadzor in evidentiranje knjigovodskih listin,
 • koordinacija pridobivanja podatkov za plače ter njihova kontrola,
 • samostojno obračunavanje plač, honorarjev ter drugih prejemkov,
 • oddajanje zakonsko predpisanih obrazcev, povezanih z obračunom plač in drugih osebnih prejemkov (npr. REK, drugi obrazci na portalu e-Davki, ISPAP, obrazci povezani z KDPZ, ZPIZ) ter drugimi področji,
 • obdelovanje in izračun refundacij,
 • urejanje, potrjevanje in vodenje evidence o administrativnih prepovedih delavcev,
 • skrb za izvršbe, knjiženje in vodenje stanja dolga,
 • knjiženje plač in prejemkov po denarnem in obračunskem toku,
 • knjiženje drugih poslovnih dogodkov (npr. projektna sredstva, materialno knjigovodstvo,...),
 • usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo, pregled in nadzor knjižb v glavni knjigi,
 • izdelovanje analiz na področju plač in prejemkov ter na širšem delovnem področju,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno-računovodskim področjem,
 • skrb za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem delovnem področju,
 • tekoče spremljanje in izvajanje zakonodaje, informacij in novosti na svojem delovnem področju,
 • nudenje informacij notranjim in zunanjim uporabnikom,
 • izstavljanje računov in vodenje saldokontov kupcev,
 • knjiženje prejetih računov in vodenje saldakontov dobaviteljev,
 • samostojno usklajevanje in kompletiranje bančnih izpiskov v breme in dobro,
 • izdelava in knjiženje temeljnic v zvezi s poslovnimi dogodki,
 • sodelovanje pri uvajanju poslovno informacijskega sistema SAP (projekt APIS),
 • izvajanje del po nalogu vodje finančno-računovodske službe,
 • izvajanje del po odredbi dekana in tajnika,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 15 dni (od 30.9.2022 do 15.10.2022)  

Pisne vloge v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: zaposlitev@zf.uni-lj.si. K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).   Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici:    

Ime in priimek: Ema Rebernik  

Telefonska številka:01/ 300 -11-25    

E-mail: ema.rebernik@zf.uni-lj.si