Datum objave: 04.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosta delovna mesta:

ASISTENT Z DOKTORATOM

 • Število razpisanih delovnih mest: 3
 • Šifra delovnega mesta: H019001
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  določen čas do 31. 12. 2024 (za delo na projektu COMPETE)
 • Poskusno delo: 3 mesece

Opis del in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:

 • izvajanje raziskav z uporabo mikrofluidike na različnih področjih
 • načrtovanje eksperimentalnih strategij za določeno raziskovalno temo
 • sodelovanje z drugimi člani tima na različnih fakultetah
 • priprava člankov in prijav na projekte
 • priprava standardnega operativnega postopka (SOP) in protokolov

Pogoji za opravljanje dela: 

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) tehnične ali naravoslovne smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) tehnične ali naravoslovne smeri
 • veljavni habilitacijski naziv asistent raziskovalec ali asistent (v primeru, če delavec še nima veljavnega naziva, mora ta pogoj izpolniti v roku štirih mesecev od datuma nastopa dela)
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 43. plačni razred (2.286,81 EUR bruto)  

Rok za prijavo: 4. 10. 2022 - 3. 11. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si, sklic: COMPETE – asistent z dr.   Kontakt za dodatne informacije:

 • vsebinska vprašanja: dr. Tadej Kokalj, vodja centra COMPETE (tadej.kokalj@uni-lj.si)
 • kadrovsko področje: Barbara Ferjan Spreizer (barbara.spreizer@uni-lj.si)