Datum objave: 05.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož  

1. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT v oddelku za Pomorstvo – Katedra za ladijsko strojništvo, 
 • število razpisanih delovnih mest: eno (1),
 • šifra delovnega mesta: D010001,
 • naziv DM: asistent
 • tarifni razred: VII/2
 • trajanje zaposlitve: za določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur na teden).

  2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pomorstvo ali strojništvo,
 • visokošolska univerzitetna (prejšnja) pomorstvo ali strojništvo, 
 • magistrska izobrazba (2. bol. stopnja) pomorstvo ali strojništvo,

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje pomorstva ali strojništva ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje Pomorstva ali Strojništva na Fakulteti za strojništvo. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.   Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, pedagoške sposobnosti, znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 15 dni, od 5.10. 2022 do 20. 10. 2022.

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov: mateja.hribarweber@fpp.uni-lj.si.  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja Hribar Weber

Telefonska številka: 05 67 67 107

E-mail: mateja.hribarweber@fpp.uni-lj.si