Datum objave: 05.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 Javna objava prostih delovnih mest

  Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   Samostojni strokovni delavec VII/2 (I), m/ž

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OR82230
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2 (I)
 • Šifra naziva: 0
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 11. 2022 oziroma po dogovoru

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje dela v javnem sektorju
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • znanje enega tujega jezika 

Delovne izkušnje: 3 leta ustreznih delovnih izkušenj Poskusno delo: 3 mesece   3. Kratek opis del in nalog:

 • samostojno opravlja naloge finančno-računovodskega področja, zlasti plač;
 • kontrolira podatke, obračunava plače in honorarje ter druge prejemke (tudi potne naloge in povračila materialnih stroškov);
 • vodi evidence odtegljajev;
 • obdeluje in izračunava refundacije;
 • izpolnjuje obrazce za kredite, osebni dohodek ter druge obrazce;
 • skrbi za pravilno in pravočasno oddajo zakonsko predpisanih obrazcev, povezanih z obračunom plač (npr. REK, ISPAP);
 • izvaja analize in pripravlja poročila na področju plač in prejemkov;
 • samostojno in strokovno vodi blagajno;
 • usklajuje analitične evidence z glavno knjigo;
 • sodeluje pri izdelavi finančnih načtrov in letnih poročil;
 • opravlja informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki;
 • samostojno pripravlja navodila za notranje uporabnike;
 • sodeluje pri pripravi internih aktov;
 • tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na širšem delovnem področju; 
 • odgovarja za ažurni tok informacij in dokumentacije;
 • sodeluje z ostalimi strokovnimi službami;
 • skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela;
 • opravlja druge naloge po nalogu nadrejenega;
 • v primeru odsotnosti nadomešča ostale samostojne strokovne delavce v finančno-računovodski službi; 
 • v primeru odsotnosti nadomešča vodjo finančno računovodske službe zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela.

4. Datum objave: 5. 10. 2022  

5. Rok za prijavo: 15 dni   

Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 11. 2022 oziroma po dogovoru.

6. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov razpisiprijave@pef.uni-lj.si  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

7.Kontaktna oseba na članici: 

Marina Cimprič Paradinović

Telefonska številka: 01/58 92 354