Datum objave: 10.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM v Katedri za zgodovino, teorijo in prenovo, za določen čas, s krajšim delovnim časom 

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: H019001,
 • Plačna podskupina: H1,
 • Tarifni razred: IX, 
 • Šifra naziva: 0,
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (20% oz. 8 ur/teden), možna zaposlitev za dopolnilno delo
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, za čas trajanja ARRS projekta Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI-TRANSFORM, od predvidoma 01. 11. 2022 do 30. 09. 2025
 • Poskusno delo: 3 mesece 
 • Predviden nastop dela: 01. 11. 2020

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura, urbanizem ali umetnostna zgodovina
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smeri arhitektura, urbanizem ali umetnostna zgodovina

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov,
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.,
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent raziskovalec ali asistent za področje arhitektura, urbanizem ali oblikovanje.

Opis delovnega mesta: 

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi mora izbrani kandidat pridobiti številko raziskovalca (SICRIS).  

Datum objave: 10. 10. 2022  

Rok za prijavo: do vključno 13. 10. 2022  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti ali na elektronski naslov: alenka.konsek@fa.uni-lj.si