Datum objave: 13.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Kategorija: Prosta delovna mesta   

Članica: UL Akademija za glasbo, Kongresni trg 1, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT - V NAZIVU ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE JAZZ KOMPOZICIJA, šifra DM: D010001, M/Ž na Oddelku za kompozicijo in glasbeno teorijo, Katedra za jazz.

 • število razpisnih mest: 1
 • šifra delovnega mesta: D010001
 • vrsta zaposlitve: krajši 50 % delovni čas
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas 
 • Poskusno delo: asistent, 7. stopnja izobrazbe – 3 mesece; asistent z magisterijem in asistent z doktoratom, oba 8. stopnja izobrazbe – 4 mesece

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) glasbene smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) glasbene smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) glasbene smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) glasbene smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) glasbene smeri
 • doktorat znanosti (prejšnji) glasbene smeri
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) glasbene smeri 

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje jazz kompozicija  

3. Kratek opis dela in nalog 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri umetniškem, znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in umetniško, znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

4. Rok za prijavo: 3 dni od objave, od 13. 10. 2022 do 18. 10. 2022.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave na ZRSZ OS03462, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: tajnik@ag.uni-lj.si   

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Kristina Brezjan, univ. dipl. prav.

Telefonska številka: 01 2427-305

E-mail: kristina.brezjan@ag.uni-lj.si