Datum objave: 13.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

  Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.  

1. Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom, m/ž

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OS03476
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019001
 • Šifra naziva: 0
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas  
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 11. 2022

2. Pogoji za opravljanje dela:   

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • doktorat znanosti (prejšnji), smeri izobraževanje učiteljev s področja naravoslovja ali s področja naravoslovnih znanosti
 • doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja), Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, smer poučevanje naravoslovja ali doktorat znanosti s področja naravoslovnih znanosti

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti in usposobljenost za delo z računalniškimi orodji
 • aktivno znanje angleškega jezika 
 • zaželene izkušnje ali znanja s področja načrtovanja in izvajanja raziskav
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj na področju raziskav v naravoslovju in poučevanju naravoslovja ter izkušnje s poučevanjem naravoslovnih znanosti na univerzitetni ravni
 • habilitacijski naziv: asistent raziskovalec ali asistent za področje poučevanja naravoslovja ali naravoslovnih znanosti (v primeru, če delavec še nima veljavnega naziva, mora ta pogoj izpolniti v roku štirih mesecev od datuma nastopa dela)

Poskusno delo: 3 mesece  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • delo na projektu UL za trajnostno družbo - ULTRA 
 • načrtovanje izvedbe svojega dela raziskovalnih dejavnosti v skladu z načrtom/prijavo raziskovalnega projekta
 • izvajanje svojega dogovorjenega dela raziskovalnih dejavnosti
 • priprava rednih poročil o izvajanju raziskovalnih dejavnosti
 • sodelovanje z ostalimi raziskovalci na raziskovalnem projektu
 • koordinacija pilotne izvedbe projekta 
 • izvajanje del po odredbi neposredno predpostavljenega
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 11. 2022.  

5. Datum objave: 13. 10. 2022  

6. Rok za prijavo: 3 dni   

7. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in z registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov razpisiprijave@pef.uni-lj.si   Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.   Delo na projektu UL za trajnostno družbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija – NextGeneration EU.   

Kontaktna oseba na članici: 

Marina Cimprič Paradinović

Telefonska številka: 01/58 92 354