Datum objave: 18.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 – III

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OS12216
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017104
 • Tarifni razred: VII/2
 • Šifra naziva: 0
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, za obdobje enega leta oziroma za obdobje nadomeščanja porodniške odsotnosti delavke, predvidoma od 1. 12. 2022

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) bibliotekarske ali druge ustrezne smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) bibliotekarske ali druge ustrezne smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) bibliotekarske ali druge ustrezne smeri 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve

 • bibliotekarski strokovni izpit
 • temeljna znanja uporabe računalniških programov
 • poznavanje dela z modulom COBISS3/Izposoja
 • izkušnje pri uporabi elektronskih informacijskih virov v knjižnici
 • aktivno znanje angleškega jezika in pasivno znanje enega tujega jezika
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti
 • sposobnost za timsko delo
 • zaželena licence COBISS A, B1, B2 in C
 • samoiniciativnost in kreativnost
 • odgovornost pri prevzemanju nalog in vestnost pri delu
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj v knjižnici

Poskusno delo: 3 mesece Urnik dela: izmenski  

3. Kratek opis del in nalog

 • strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik)
 • pridobivanje in hranjenje knjižničnega gradiva
 • referalno delo za posamezna strokovna področja – tole je v skladu s sistemizacijo DM
 • informacijsko svetovalno delo
 • izposoja knjižničnega gradiva
 • vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
 • stalno strokovno izpopolnjevanje
 • nadomeščanje začasno odsotnih delavcev znotraj knjižnice zaradi zagotovitve izvedbe nujnih nalog za nemoteno tekoče poslovanje 
 • vodenje statistike opravljenega dela
 • opravljanje drugih del in nalog po nalogu vodje knjižnice, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
 • pripravljanje in urejanje rubrik na spletni strani knjižnice
 • sodelovanje pri razvoju e-storitev za uporabnike
 • organizacija in izvedba izobraževanj uporabnikov

4. Datum objave: 18. 10. 2022  

5. Rok za prijavo: 10 dni Sklenitev delovnega razmerja za določen čas, s polnim delovnim časom, za obdobje enega leta oziroma za obdobje nadomeščanja porodniške odsotnosti delavke, predvidoma od 1. 12. 2022, v knjižnici UL PEF.  

6. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in z registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov razpisiprijave@pef.uni-lj.si  

7. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Kontaktna oseba na članici: 

Marina Cimprič Paradinović

Telefonska številka: 01/58 92 354