Datum objave: 18.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana    

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, (šifra DM: D019001) M/Ž, za Katedro za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo           

Registrska številka objave na ZRSZ: OS13469  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja strojništva ali druge naravoslovno tehnične smeri / doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja strojništva ali druge naravoslovno tehnične smeri;
 • veljaven habilitacijski naziv: docent  za habilitacijsko področje  Proizvodni inženiring in mehatronika ali Strojništvo / izredni profesor za  habilitacijsko področje  Proizvodni inženiring in mehatronika ali Strojništvo / redni profesor za  habilitacijsko področje Proizvodni inženiring in mehatroniki ali Strojništvo. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika, uporaba računalniških orodij.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: od 18.10.2022 do 17.12.2022   Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila za zasedbo delovnega mesta.   Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si.  

5. Delovno razmerje:    Nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur / teden).    Predviden datum zaposlitve: januar 2023.  

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:      

Ime in priimek: Katja Bošnak    

Telefonska številka: 01 4771 141    

E-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si