Datum objave: 20.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosta delovna mesta:  

VODILNI STROKOVNI SODELAVEC Z DOKTORATOM - za podporo prijavam na evropske centralizirane programe

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H029002
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas 
 • Poskusno delo: 3 mesece

Zaposleni bo od zaposlitve do 30. 6. 2026 opravljal naloge na projektu v okviru javnega razpisa MIZŠ »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na JRO«,  ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGeneration EU v okviru Mehanizma za okrevanje.   Opis del in nalog:

 • vodi, načrtuje ter spremlja izvajanje postopkov svojega delovnega področja, 
 • spremlja informacije, novosti ter pripravlja analize, poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • spremlja razpise evropskih centraliziranih programov in pomaga raziskovalcem pri evidentiranju ustreznih razpisov zanje,
 • pomaga pri pripravi in pisanju projektov, 
 • sodeluje pri pripravi koordinatorskih prijav članic UL in koordinatorskih prijav na evropske centralizirane programe,
 • članice UL povezuje s strateškimi partnerji in mrežami v nove skupne projektne prijave na evropske centralizirane programe in skrbi za organizacijo dogodkov za mreženje in iskanje partnerjev partnerjev,
 • skrbi za organizacijo delavnic in dogodkov za raziskovalce in strokovne delavce v raziskovalnih pisarnah za krepitev usposobljenosti za  prijave na evropske centralizirane programe,
 • skrbi za aktivnosti prenosa znanj in izkušenj za pripravo in vodenje projektov tudi s pomočjo zunanjih ekspertov ali prek obiskov tujih univerz,
 • skrbi za pravočasno in ustrezno izvedbo ciljev projektov, v katere je vključen, ter za vsebinsko in finančno poročanje, 
 • druge naloge, povezane s prijavami na evropske centralizirane programe.

  Pogoji za opravljanje dela: 

 • doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri, ali
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri
 • 3 leta delovnih izkušenj z izkazanimi aktivnimi izkušnjami na področju prijav na evropske projekte
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • dobre medosebne veščine in sposobnost timskega dela
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 42. plačni razred (2.198,84 EUR bruto)  

Rok za prijavo: 20. 10. 2022 – 10. 11. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si, sklic:  USRD-NOO  

Kontakt za dodatne informacije:

mag. Staška Mrak Jamnik, pomočnica glavnega tajnika za raziskovalno dejavnost: Staska.Mrak-Jamnik@uni-lj.si