Datum objave: 20.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: J017212 – Načrtovalec informacijskih sistemov (m/ž)

 • Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OS20546
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017212,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas od predvidoma 01.11.2022  
 • Delovne izkušnje: 4 leta,
 • Poskusno delo: 3 mesece. 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv: specializacija po visokošolski izobrazbi ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):

 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje programskih jezikov, konceptov podatkovnih baz in aktualnih razvojnih orodij, poznavanje računalniške opreme in sistemske analize, poznavanje lastnosti kompleksnih informacijskih sistemov, znanje informacijske varnosti
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:  

 • organiziranje, razporejanje in vodenje dela na področju razvoja informacijskih sistemov univerze
 • izvrševanje in nadzorovanje sklepov organov univerze
 • koordiniranje in vodenje aktivnosti s področja informacijskih sistemov za univerzo 
 • predlaganje rešitev, priprava dokumentov, spremljanje poteka projektov 
 • svetovanje s svojega delovnega področja delavcem članic in tajništva univerze
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • načrtovanje razvoja informacijskih sistemov 
 • sodelovanje pri snovanju in izdelavi novih informacijskih sistemov 
 • spremljanje sprememb poslovnih procesov, pri katerih se uporabljajo informacijski sistemi 
 • spremljanje izvedb novih projektov in dograditev informacijskih sistemov
 • sodelovanje z uporabniki pri oblikovanju zahtev za podporo procesom, ki so podprti v informacijskih sistemih
 • koordiniranje in sodelovanje z zunanjimi izvajalci in informatiki znotraj UL na področju informacijskih sistemov
 • sodelovanje pri uvajanju novih modulov ali verzij v informacijskih sistemih
 • skrb za povezovanje informacijskih sistemov na ravni fakultete in univerze 
 • skrb za operativnost informacijskih sistemov
 • spremljanje informacijskih sistemov ter zagotavljanje delovanja v skladu s pričakovano razpoložljivostjo
 • skrb za dokumentacijo informacijskih sistemov na fakulteti
 • podajanje predlogov in načrtovanje rešitev za prehod na brezpapirno e-poslovanje
 • nudenje pomoči uporabnikom na drugi ravni podpore

Datum objave: 20.10.2022.  

Rok za prijavo: 7 dni, do 27.10.2022.  

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si. K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

  Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:

Tanja Svetic

Telefonska številka: 01 4766-563

E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si