Datum objave: 21.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H019001-0, Asistent z doktoratom (m/ž)  

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OS23511
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019001
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 5 ur/tedensko (12,5%) nad polnim delovnim časom (dopolnilno delo) 
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 11. 2022 do 30.09.2024
 • Delovne izkušnje: 1 leto
 • Poskusno delo: 3 meseci 

Pogoji za opravljanje dela:    Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) iz matematičnih, fizikalnih ali drugih ustreznih smeri 

  Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):

 • asistent raziskovalec ali asistent za habilitacijsko področje v skladu s seznamom habilitacijskih področij Fakultete za matematiko in fiziko, ki jih je sprejel Senat UL. Delavec mora ta pogoj izpolniti najkasneje v roku 4 mesecev od datuma nastopa dela

  Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):

 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov    

Opis dela:  

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 21.10.2022.  

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 26.10.2022.  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si.  

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tanja Svetic

Telefonska številka: 4766-563

E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si